Kolędnicy Misyjni 2016

Każdego roku Kolędnicy Misyjni zwracają naszą uwagę na problemy swoich dalekich rówieśników i wspierają projekty pomocy w wybranym kraju świata. W tym roku pomocą duchową i materialną obejmują małych mieszkańców Tajlandii. Dzieci z naszej parafii włączyły się w tą akcję już po raz czwarty.

Modlitwa uwielbienia

Nie wysławiam Pana za coś co dla mnie zrobił, ale dlatego, że jest.

Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. (KKK 2639)